Sexton returns to captain Ireland against Scotland