𝙈𝙘𝙂𝙧𝙖𝙩𝙝 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨 𝙤𝙫𝙚𝙧 💥 | Luke McGrath try v Munster